La legionel•losi és una malaltia de declaració obligatòria que s’associa habitualment a casos o brots relacionats amb torres de refrigeració, aigua calenta sanitària, banyeres d’hidromassatge, fonts ornamentals, etc.

Formes de la malaltialegionela

La legionel·losi es pot presentar sota dues formes característiques:

  • La febre de Pontiac: és la manifestació lleu de la malaltia, ja que no produeix pneumònia. La persona afectada presenta un estat febril lleu del qual se'n recupera en un màxim de 5 dies.
  • La malaltia del legionari: és la manifestació més greu de la infecció, atès que produeix febre alta i acaba derivant en una pneumònia.

Símptomes de la legionel·losi

La simptomatologia de la legionel·losi és semblant a la de la grip. Així, els afectats presenten febre, esgarrifances o calfreds, malestar, dolors musculars, mal de cap, cansament, pèrdua de gana itos, que pot ser seca o amb esput. Ocasionalment també presenten diarrea. En el cas dels afectats per la variantmalaltia del legionaris'hi pot afegir un quadre de pneumònia atípica.

Tanmateix, sovint és difícil distingir lamalaltia del legionarid'altres tipus de pneumònia atenent només als símptomes, raó per la qual es necessiten altres proves per a establir-ne el diagnòstic.

El període d'incubació, és a dir, el temps que transcorre des de l'exposició del pacient al bacteri i el començament de la malaltia, oscil·la entre els 2 i 10 dies en el cas de lamalaltia del legionari. Per a lafebre de Pontiacel termini és menor, generalment des d'hores fins a 2 dies.

HORARI 12 hores:

DILLUNS a DIVENDRES:

8.30  a 20.30 h.

DISSABTES

Matí de 9:00 a 13:30 h.           
Tarda de 16:30 a 20:00 h. (estiu de 17:00 a 20:30 h.)

PARAFARMACIA SIP SL / © Tots els drets reservats

info@parafarmaciasip.com