L'autoexploració mamària és una tècnica que consisteix en la pròpia observació i palpació que la dona fa de les seves mames. Serveix per poder detectar l'aparició d'alguna alteració en la forma o la grandària normal dels pits i, en aquest cas, poder tractar-la precoçment.

La tècnica és molt senzilla, pot realitzar-la vostè mateixa i l’ajudarà a conèixer millor el seu cos i a saber cuidar-lo. Així aprendrà quines són les característiques de forma, grandària i consistència normals de les seves mames i serà més fàcil apreciar si apareix algun canvi en elles.

Pot ser que les primeres vegades no se senti còmoda o no sàpiga molt bé com fer-la correctament. No es preocupi: és una qüestió de pràctica, i conforme vagi repetint la tècnica l’anirà fent millor. A continuació explicarem com pot realitzar l'autoexploració mamària.

 Qui s'ha de fer una autoexploració?

És aconsellable que es facin una autoexploració totes les dones majors de 25 anys.

 Quan l'hem de fer?

La farem una vegada al mes, en el 5è o 6è dia menstrual.

En dones amb la menopausa, fixar un dia de referència al mes.

Per a una fàcil manipulació és aconsellable que es faci amb sabó o amb crema durant o després de la dutxa.

 Com ho hem de fer?

Per fer una bona autoexploració la farem en dos passos :

 

Pas 1: Observació

Primer haurem d'observar els pits davant del mirall amb els braços enlaire:

a- Observar si els seus pits tenen la mateixa forma i la mida de sempre i si són asimètrics.
b- Si existeix depressió i/o abombament en algun pit.
c- Observar que no existeixi desviació del mugró.
d- Mirar que la pell no presenti cap canvi anormal.

Hem de fer la mateixa operació amb els braços avall i en gerra.


Pas 2: Palpació

S’ha de realitzar estirada panxa enlaire per que aquesta posició relaxa els músculs i facilita la palpació.

Palpació de la mama 

Si examines la mama dreta has de posar un coixí sota de la mateixa espatlla i situar-lo darrera del cap a  nivell de la nuca.

Després amb els tres dits centrals i plans de la mà esquerre pressionar suament però amb fermesa i palpar per parts tota la mama pressionant les costelles.

Important: palpar la simetria de les mames, i que no hi hagi diferències d’un mes a l’altre.

S’ha de fer el mateix amb l’altra mama.


Palpació de l'aixella

Amb la mateixa posició s’ha de palpar l’axil·la i descartar l'aparició de cap abombament.


Palpació de l’arèola

Pressionar el mugró entre el dit gros e índex per observar si existeix secreció.

HORARI 12 hores:

DILLUNS a DIVENDRES:

8.30  a 20.30 h.

DISSABTES

Matí de 9:00 a 13:30 h.           
Tarda de 16:30 a 20:00 h. (estiu de 17:00 a 20:30 h.)

PARAFARMACIA SIP SL / © Tots els drets reservats

info@parafarmaciasip.com